Dvasininkai

Klebonas kun. Darius Auglys

Jurbarko dekanato dekanas

Gim. 1979.10.22

Kun. 2005.04.03

Parapijoje nuo 2015.04.14

Valančiaus g. 3

LT-74120 Jurbarkas

Mob. tel. 8 685 86478

el. p.: dariusauglys79@gmail.com; jurbarkas@kaunas.lcn.lt

 Gimė Mačionių km., Anykščių r. Tėvams persikėlus, nuo 1985 m. augo Kavarske (Anykščių r.). 1986-1998 m. mokėsi Kavarsko vidurinėje mokykloje, 1998-1999 m. parengiamajame Kauno kunigų seminarijos kurse. 1999-2004 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete, gavo teologijos bakalauro laipsnį.   2004 birželio 24 d. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius įšventino D. Auglį diakonu ir paskyrė į Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapiją. 2005 m. balandžio 3 d. vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas suteikė kunigystės  šventimus.

 2005-2006 m. - Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras.

 2006-2007 m. - Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras.

 2007-2008 m. - Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaras.

 2008-2015 m. - Vidiškių (Ukmergės r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

 2014-2015m. - Ukmergės dekanato vicedekanas.

 2015 m. balandžio mėn. paskirtas Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Jurbarko dekanato dekanu. 

 Už nuoširdų darbą  sielovadoje, rūpestį Gyvąja Bažnyčią, ištikimą ir uolų savo pareigų atlikimą, darbą arkivyskupijos bažnytiniame teisme bei asmeninį tikėjimo liudijimą apdovanotas aukščiausiu Kauno arkivyskupijos garbės ženklu - Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2013 m.).

Altaristas (vikaro teisėmis ir pareigomis) kun. teol. lic. Jonas Bujokas
Gim. 1952 02 08

Kun.1978 05 28

Paskyrimas į Jurbarko parapiją  2018 07 05
P. Cvirkos g. 10, 74120 Jurbarkas
                    

Altaristas kun. Boleslovas Vaira

Gim. 1934-03-14

Kun. 1963-04-10

Paskyrimas į Jurbarko parapiją 2000-04-12

Mob. tel. 865328483

 

2019 m. Jurbarko Švč. Trejybės parapija

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now