top of page

Kunigai, tarnavę parapijoje

 

 Klebonas Martynas Hermanavičius

 Klebonas Kasparas Giedraitis

 Klebonas Vincentas Giedraitis

 Kunigas Mykolas Kervelis 

 Klebonas Kazimieras Marcinkevičius (1842–1915)

 Vikaras Matas Miežinis (1851–1929)

 Kunigas Antanas Kiznis

 Kunigas Martynas Jonaitis

 Klebonas Pranciškus Stakauskas (1884–1919)

 Kunigas Leonardas Gižinskas

 Kunigas Juozas Jovarauskas

 Kunigas Dovydas Jurkaitis 

 Klebonas Albinas Alseika 

 Vikaras Juozas Stakauskas

 Klebonas Jonas Juozapavičius (1886–1924)

 Kunigas Povilas Šidlauskas 

 Klebonas Juozas Bikinas (1875–1956)

 Kunigas Alfonsas Grodeckas

 Kunigas Julius Korsakas

 Kunigas Bronislovas Dagilis

 Kunigas Pranas Bikinas

 Kunigas Vincentas Grušas

 Klebonas Anatolijus Stanevičius (1902–?)

 Kunigas Eugenijus Sabaliauskas 

 Kunigas Valdemaras Cukuras (1915–1997)

 Kunigas Edvardas Petrelevičius

 Kunigas Henrikas Klova

 Kunigas Antanas Grigaitis

 Klebonas Albertas Perminas (1914–1983)

 Kunigas Vitoldas Tėvelis 

 Klebonas Vaclovas Tamoševičius (1912–1991)

 Kunigas Vincentas Byla (1901–1977)

 Klebonas Jonas Povilaitis (1902–2005)

 Klebonas Mykolas Buožius (1911–1991)

 Kunigas Algirdas Mocius (1917–1999)

 Kunigas Zigmas Grinevičius (1938–1993)

 Kunigas Jonas Bagdonas

 Klebonas Antanas Slavinskas (1924–1993)

 Vikaras Rimas Mačiulskas

 Vikaras Robertas Gedvydas Skrinskas,

 Klebonas, vėliau altarista Antanas Milašius

 Klebonas dekanas Kazys Gražulis,

 Vikaras Mindaugas Pukštys,

 Vikaras Virgilijus Rutkūnas,

 Vikaras Alvydas Čiūras

 Klebonas dekanas mons. Kęstutis Grabauskas,

 Altarista – vikaras Boleslovas Vaira (1934–2020)

 Vikaras kun. Laurynas Grikietis

 

Iš Jurbarko kilę kunigai:  Audrius Arštikaitis ir Kęstutis Motiejaitis

bottom of page