top of page

  

  Mišių tvarka

Šiokiadieniais 8 val. ir 18 val.

Šeštadieniais 11 val. ir 18 val.

Sekmadieniais 8 val., 10 val., 12 val.

  Šv. Mišios aukotojų intencija pirmaisiais mėnesių 

Antradieniais 18 val. meldžiamės prašydami šv. Antano užtarimo

Penktadieniais 18 val. meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį

Šeštadieniais 18 val. meldžiamės prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo 

  Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 15 val.-18 val.

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 11 val.-12 val.

  Atlaidai

Šv. Antano Paduviečio birželio mėn.

Švč. Trejybės birželio mėn.

Šv. Roko rugpjūčio mėn.

bottom of page