top of page

  Parapijos ribos

 Rytinė riba: nuo Nemuno upės į šiaurę, kerta kelią Jurbarkas – Kaunas. Rytinėje pusėje lieka Rotulių gyvenvietė (Skirsnemunės parapija). Nuo Rotulių gyvenvietės laukais į šiaurę iki Imsrės ir Gudintakio upelių santakos. Gudintakiu į šiaurę, apimant Kuturių I ir paliekant dešinėje Kuturių II ir Geišių kaimus (Skirsnemunės parapija), iki vandens kanalo. Vandens kanalu į šiaurę ir rytus. Nuo vandens kanalo rytinio taško, laukais į šiaurę iki kelio posukio, ties Paantvardžio I kaimu (Skirsnemunės parapija). Keliu į šiaurę link Bendžių.


 Šiaurinė riba: nuo kelio į Dainių II kaimą posūkio, laukais į šiaurę, vakarus ir šiaurę, aplenkiant Bendžių kaimą (Girdžių parapija), iki Antvardės upės. Antvardės upe žemyn apie 0,6 km iki kelio Jurbarkas - Girdžiai. Keliu į pietus iki Čyžvardės kanalo. Nuo Čyžvardės kanalo laukais šiaurės vakarų kryptimi kerta Antvardės upę iki Kriščiaviškės kaimo (Girdžių parapija), apimant Lukšių ir Gedžių kaimus, laukais į pietvakarius iki Antvardės upės. Antvardės upe žemyn iki kelio Jurbarkas – Eržvilkas. Nuo kelio, lauko keliu ir vandens kanalu į vakarus iki kelio Vertimai - Rukšniai. Nuo kelio vandens kanalu į pietvakarius iki Mituvos upės (tvenkinio) ir Pėdamės upelio santakos. Pėdamės upeliu aukštyn iki ištakų. Nuo ištakų mišku į vakarus iki Laukesos durpyno pietinio kampo. Laukesos durpyno pietiniu kraštu į vakarus iki labiausiai į pietvakarius nutolusio durpyno taško. Nuo labiausiai į pietvakarius nutolusio durpyno taško per mišką į pietvakarius iki kryžkelės kelio Jurbarkas - Tauragė ir, taip vadinamo, Gaurkelio, ties buvusios Mažosios Lietuvos siena.


 Vakarinė riba: nuo kryžkelės, buvusios Mažosios Lietuvos siena iki Nemuno upės (t.y. mišku link Juodšakio upelio; Juodšakio upeliu žemyn iki Šventosios upelio; Šventosios upeliu žemyn iki Nemuno upės).


 Pietinė riba: nuo Šventosios upelio (ties Smalininkais), Nemuno upe aukštyn, į rytus, iki Rotulių kaimo (Skirsnemunės parapija).


 Miestas: Jurbarkas.

 Gyvenvietės ir kaimai: Antakalniai, Dainiai I, Dainiai II, Gedžiai, Giedriai, Greičiai, Jokymiškiai, Jurbarkai, Kalnėnai, Klišiai, Kuturiai, Lemantiškiai, Lukšiai, Meškininkai, Naujasodžiai, Palėkiai, Pašventys, Rauktiškiai, Rukšniai, Saukai, Smukučiai, Vajotai, Vanagynė, Žirniškiai.
 

 Jurbarko Švč. Trejybės parapija ribojasi su Skirsnemunės, Girdžių ir Vertimų parapijomis bei Telšių ir Vilkaviškio vyskupijomis.

bottom of page