top of page

 

  Tarnautojai

 Vargonininkė: Rosita Česnulevičiūtė, tel. 8615 22009

 Zakristijonai:

Juozas Vaitkus, tel 8 447 51448 

Aleksandras Mackevičius, tel. 8 608 04699

  Centrų ir grupių vadovai

 Šeimos centro vadovė:

Irena Danupienė, tel. 8 614 73371

 Caritas vadovė:

Alma Busch, tel. 8 612 65039

 Katechetės: 

Sigita Norkienė, tel.8 615 36149

Rasa Greičiūtė, tel. 8 698 45917

 Jaunimo centro vadovė: 

Irma Savickaitė, tel. 8 611 47028

 Dekanato tikybos mokytojų vadovė:

Rasa Greičiūtė, tel. 8 698 45917

  Pastoracinė taryba

 Pirmininkas: Klebonas kun. Darius AUGLYS

1. Kun. Jonas Bujokas

2. Angelina Liaudanskienė

3. Almina Kalibatienė

4. Jolanta Šimkūnienė

5. Ilona Pocienė

6. Daiva Vabalienė

7. Skirmantas Mockevičius

8. Erika Klevinskienė

9. Alina Urbutienė

10. Alma Busch (dekanato Caritas vadovė)

11. Rasa Greičiūtė (dekanato katechetinio centro vadovė, parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos grupės vyresnioji)

12. Irena Danupienė ( dekanato šeimos centro vadovė)

13. Irma Savickaitė (dekanato jaunimo centro vadovė)

14. Onutė Zaleckienė

15. Nijolė Lukoševičienė (parapijos Marijos legiono vyresnioji)

16. Saulius Ambrazaitis

17. Aleksandras Mackevičius (zakristijonas)

18. Juozas Vaitkus (zakristijonas)

19. Rosita Česnulevičiūtė (vargonininkė)

bottom of page