Tarnautojai

 Vargonininkė: Rosita Česnulevičiūtė, tel. 8615 22009

 Zakristijonai: Juozas Vaitkus, tel 8 447 51448 

                         Aleksandras Mackevičius, tel. 8 608 04699

  Centrų ir grupių vadovai

 Šeimos centro vadovė: Irena Danupienė, tel. 8 614 73371

 Caritas vadovė: Alma Busch, tel. 8 612 65039

 Katechetės: Sigita Norkienė, tel.8 615 36149

                      Rasa Greičiūtė, tel. 8 698 45917

 Jaunimo centro vadovė: Irma Savickaitė, tel. 8 611 47028

 Dekanato tikybos mokytojų vadovė: Rasa Greičiūtė, tel. 8 698 45917

  Pastoracinė taryba

 Pirmininkas: Klebonas kun. Darius AUGLYS

1. Kun. Boleslovas Vaira

2. Angelina Liaudanskienė

3. Almina Kalibatienė

4. Jolanta Šimkūnienė

5. Ilona Pocienė

6. Daiva Vabalienė

7. Skirmantas Mockevičius

8. Erika Klevinskienė

9. Alina Urbutienė

10. Alma Busch (dekanato Caritas vadovė)

11. Rasa Greičiūtė (dekanato katechetinio centro vadovė)

12. Irena Danupienė ( dekanato šeimos centro vadovė)

13. Monika Kudžmaitė (dekanato jaunimo centro vadovė)

14. Onutė Zaleckienė (parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos grupės vyresnioji)

15. Nijolė Lukoševičienė (parapijos Marijos legiono vyresnioji)

16. Saulius Ambrazaitis

17. Aleksandras Mackevičius (zakristijonas)

18. Juozas Vaitkus (zakristijonas)

19. Rosita Česnulevičiūtė (vargonininkė)

20. Juozas Aleksa (vargonininkas)

2019 m. Jurbarko Švč. Trejybės parapija

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now